صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

فراخوان ۱۱۹ نماینده پارلمان اروپا به اتحادیه اروپا:

سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی در اسرع وقت بطور کامل لیست‌گذاری کنید
نمایندگان پارلمان اروپا در بیانیه خود خطاب به رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشتند: تحریم‌های اتحادیه اروپا را علیه خامنه‌ای، رئیسی و جعفر منتظری دادستان کل و سایر ناقضان حقوق بشر در
ایران گسترش دهید.

A Copyright © All rights reserved by Holdingselskab Cvr:4138654 ApS |