صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

ورزش در ایران

MELBOURNE, AUSTRALIA - JANUARY 11: Iran fans show their support during the 2015 Asian Cup match between IR Iran and Bahrain at AAMI Park on January 11, 2015 in Melbourne, Australia. (Photo by Quinn Rooney/Getty Images)

از راست: عزیز خادم – هاشمی – کریمی – آجرلو


نگاه به انتخابات جنجالی فدراسیون فوتبال ایران؛ جدال علی کریمی با مدیران حکومتی.

در آستانه برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال ایران، پخش گف توگوی تصویری با علی کریمی – از نامزدهای ریاست فدراسیون – از طریق یک سایت اینترنتی، منتفی شد. قرار بود علی کریمی با شرکت در برنامه «تیوی تاک» که از تارنمای «فیلمیو» پخش میشود، به بیان نظرات و دیدگا ههای خود درباره فوتبال ایران بپردازد، و برنامه هایش را برای ریاست فدراسیون تشریح کند.
به گفته تهی هکننده این برنامه، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر یا «ساترا»، گفتوگوی ضبط شده با علی کریمی را در فهرست دریافت مجوز پخش قرار داده است، ولی با توجه به جلسات محدود این سازمان، تاریخ دریافت مجوز، به روزهای پس از پایان انتخابات فدراسیون فوتبال موکول شده است که بسیار دیر خواهد بود.
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر، یکی از نهادهای وابسته به صدا و سیمای جم هوری اسلامی است که مسئولیت بررسی، بازبینی، و صدور مجوز را برای پخش برنام ههای اینترنتی یا شبکه خانگی بر عهده دارد.
این در حالی است که علی کریمی اخیرا دعوت صدا و سیما را برای شرکت در مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال، به بهانه نمایشی بودن آن نپذیرفت و در این برنامه شرکت نکرد.
به عقیده برخی از کارشناسان، مقامات صدا  وسیما با کارشکنی در فرآیند صدور مجوز، قصد دارند تا مانع پخش این برنامه جنجالی شوند.
A Copyright © All rights reserved by Holdingselskab Cvr:4138654 ApS |