صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

ورزش در اروپا

1 min read
بوریس جانسون

جام جهانی فوتبال ۲۰۳۰؛ بوریس جانسون از درخواست میزبانی مشترک بریتانیا و جمهوری ایرلند حمایت کرد.

 بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در حاشیه بازدید از یک مسابقه فوتبال دختران در حاشیه شهر منچستر، خود در دروازه قرار گرفت .- عکس آرشی و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، از درخواست میزبانی جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۳۰ حمایت کرد.
او با تأکید بر این که زمان مناسب برای ارائه درخواست بریتانیا و جمهوری ایرلند فرا رسیده است، گفت: “برای بازگرداندن فوتبال به خانه بسیار مشتاق هستیم”.
سخنان بوریس جانسون در این رابطه، با استقبال اتحادیههای فوتبال انگلیس، ولز، اسکاتلند، ایرلند شمالی، و جمهوری ایرلند مواجه شده است.
نخست وزیر بریتانیا با اشاره به این که سال ۲۰۳۰، بهترین موقعیت برای میزبانی جام  جهانی فوتبال است، از اختصاص بودجه قابل توجهی برای آغاز این روند هیجانانگیز خبر داد.
گفته م یشود که این مبلغ حدود ۲.۸ میلیون پوند است که صرف مراحل مختلف مقدماتی خواهد شد.
پیش از ارائه درخواست رسمی میزبانی به فدراسیون جهانی فوتبال یا «فیفا» در سال ۲۰۲۲، یک کارگروه ویژه فهرستی از امکانات، طر حها، و برنام ههای بریتانیا، و جمهوری ایرلند را تهیه خواهد کرد.
بوریس جانسو ن گفت: در صورت موافقت پنج اتحادی ههای فوتبال مذکور با تمامی جزئیات، در طرح پیشنهادی آنها به فیفا مسابقات در انگلیس، ولز، اسکاتلند، ایرلند شمالی، و جمهوری ایرلند برگزار خواهد شد.
بریتانیا آخرین بار در سال ۱۹۹۶، میزبان رقابتهای فوتبال جام مل تهای اروپا بود.
بریتانیا در سال ۱۹۶۶ نیز میزبان جام جهانی فوتبال بود و در یک مسابقه تاریخی، آلمان غربی را شکست داد و قهرمان شد.
بریتانیا در سال ۲۰۱۸ قصد داشت میزبان جام جهانی فوتبال باشد، ولی رقابت را به روسیه باخت. این تصمیم فدراسیون جهانی فوتبال با حواشی بسیاری مواجه شد، و اتهاماتی مانند دریافت رشوه ،یا زد و بندهای سیاسی را متوجه فیفا کرد.
جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر، و ۲۰۲۶ به صورت مشترک در آمریکا، کانادا، و مکزیک برگزار خواهد شد.
هنوز مشخص نیست که رقبای بریتانیا و جمهوری ایرلند در سال ۲۰۳۰ چه کشورهایی خواهند بود، ولی احتمال درخواست میزبانی مشترک اروگوئه،  آرژانتین، پاراگوئه، و شیلی در آمریکای جنوبی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.