صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

حقوق زنان در ایران

بازتاب اظهارات جنجالی یک آخوند ایرانی در رسانه های دانمارک

دفتر آیت الله تبریزیان روحانی که به اظهار  نظرهای جنجالی اش درباره ی علم پزشکی مشهور است و خود و هوادارانش او را پدر طب اسلامی می خوانند ادعای عجیبی درباره ی واکسن کرونا مطرح کرده است.
دفتر آیت الله تبریزیان در کانال تلگرامی خود نوشت:
«سعی کنید به کسانی که واکسن می زنند نزدیک نشوید، زیرا در واکسن ها میکروچیپ تعبیه شده، که این میکروچیپ سبب تغییرات ژنتیکی میشود، و انسان را از حالت انسان بودن خارج می سازد، و تبدیل به یک ربات تحت کنترل میکند، و ژن ایمان و اخلاق و نجابت را از دست داده و تمایل به همجنس بازی پیدا می کنند . و در نهایت تبدیل به موجودات خطرناک می گردند».
این اما اولین باری نیست که تبریزیان با اظهارنظرهای عجیبش درباره ی کرونا خبرساز می شود.
A Copyright © All rights reserved by Holdingselskab Cvr:4138654 ApS |