صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

حقوق زنان در جهان

دانمارک قانون منع پوشیدن برقع و روبنده در اماکن عمومی را تصویب کرد.

دانمارک پوشیدن «روبنده» یا نقاب، حجاب برخی از زنان مسلمان در مکا نهای عمومی را ممنوع کرد. این در حالی است که در سا لهای گذشته فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی «برقع» را در مکا نهای عمومی ممنوع کردند.
پارلمان دانمارک روز پنجشنبه به طرح پیشنهادی دولت راست میانه این کشور برای ممنوعیت پوشاندن چهره در حجاب زنان مسلمان رای مثبت داد و اعلام کرد که این پوشش با ارزشهای دانمارک در تضاد است.
A Copyright © All rights reserved by Holdingselskab Cvr:4138654 ApS |