صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

فرهنگ اروپا

عزم دانمارک برای افزایش مسیرهای دوچرخه سواری

وزارت حمل و نقل دانمارک خبر توافقنامه جدیدی جهت سبز کردن سیستم جاده های این کشور “با رقم نزدیک به ۷۰ میلیون یورو ” را منتشر کرد. این توافقنامه شامل مشخصات ۲۰ پروژه کنار جاد های است که ساخت خطوط دوچرخه موازی با جاده ها را شامل می شود. این پروژه ها در سراسر کشور واقع خواهند شد و یک زیرساخت جدید ترافیکی در کنار سیستم سنتی فراهم میکنند. دانمارک یکی از کشورهای پیشرو در زمینه استفاده از دوچرخه است و پایتخت این کشور عنوان دوچرخه – دوست ترین شهر جهان را خود اختصاص داده است.
A Copyright © All rights reserved by Holdingselskab Cvr:4138654 ApS |