صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

شهروندان ایران

1 min read

استبدادی به نام دموکراسی اسلامی

مجله ی فوربس خامنهای را در رتبه هجدهمین فهرست قدرتمندترین افراد جهان در سال ۲۰۱۵ ارزیابی کرد. اكبر گنجی در مجله ی فارن افرز می نویسد که خامنهای از زمان رهبر شدنش تاکنون، از را ههای متفاوتی برای افزایش نفوذ در بخشهای مختلف رژیم ایران) جمهوری اسلامی (پس از انقلاب استفاده کردهاست، اما این شخص چگونه از اتفاقات، پیامدها و زد و بندهای سیاسی و بین المللی ایران شانه خالی می كند؟ از جمله گرانی بنزین، كشتار بی رحمانه آبان ماه، واگذاری دریای خزر به روسیه و اخیراً امتیاز بهره برداری چین از منابع و بنادر جنوب ایران.

پر واضح است كه هیچ گونه تصمیم گیری مهم داخلی و خارجی بدون رای مستقیم خامنه ای گرفته نخواهد شد، در چند روز گذشته نابسامانی مجلس خبر از برنامه ی استیضاح حسن روحانی داد كه سیاه نمایی بیش نبود و با دخالت مستقیم. شخص خامنه ای بعنوان رعایت ادب و نزاكت پرونده استیضاح به طور كامل بسته شد لازم به یاد آوریست مهدی كروبی موسس و دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامهای به خامن های، رهبر ایران از او خواست که به جای سخن گفتن از جایگاه اپوزیسیون و انتقاد از دیگران، بار مسئولیت سیاستهای سه دهه گذشته خود را بپذیرد.

مهدی کروبی که در حصر خانگی است از عملکرد خامنهای در دورههای مختلف رهبری او به شدت انتقاد کرده و وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران را “نتیجه مستقیم سیاستهای راهبردی و اجرایی خامنهای دانسته است.

موضوع مهم دیگری كه این روزها به یك معضل حل نشدنی تبدیل گشته این است كه خامنه ای سپاه را موازی با وزارت اطلاعات و متعرض شدن به حقوق بنیادین مردم منصوب كرده است.

نتیجه رفتار سیاسی و فساد بنیادی فرماندهان سپاه بیثباتی سیاسی و ایجاد فضای استبدادی و حذف حاکمیت مردم و در  .نهایت نفی جمهوریت نظام است و خامنه ای باید در قبال سیاست های تأسف انگیز دخالت های سپاه پاسخگو باشد.

خامنه ای شامگاه سه شنبه ۲۸ آبان، مقابله حکومت با مردم معترض را جنگ امنیتی  توصیف كرد، همچنین آشكارا به بیان راه حل های خود برای مشکلات اقتصادی کشور پرداخت، از جمله اینکه موالید را افزایش بدهیم و توانایی مهندسی و ف نآوری بسیار بالای دستگاههای نظامی به دستگاههای غیرنظامی نیز منتقل گردد  و در مورد خودرو، نفت و بخشهای گوناگون سخن راند.

این در حالی است که آقای خامنه ای در سخنرانی ۲۶ آبان خود در آغاز اعتراضات، به شیوه ای نامتعارف، پنج بار بر تخصص نداشتن یا صاحبنظر نبودن در مسائل اقتصادی و به طور خاص محاسبات مربوط به بهای سوخت- تاکید کرده بود.

به عبارت دیگر اظهارات خامنه ای در مورد تصمیمی که اعتراضات  بیسابقه آبان ۱۳۹۸را کلید زد و با معیشت دهها میلیون شهروند سر و کار داشت این بود که؛ یک (مصوبه سران کشور) به اجرا درآمده گویی رهبر جمهوری اسلامی خود. را جزو سران کشور نمیدانست (و او نیز چون) صاحب نظر نیست
(صرفا تصمیم دیگران را قبول کرده است).

اتخاذ چنین رویهای از سوی رهبر جمهوری اسلامی، البته بیسابقه نبوده و  وی برای توافق برجام افزود خیلی به این توافق اعتقادی نداشته و با پادرمیانی یك كشور همسایه وارد این مذاكره گشته و اما زمانی كه مذاكرات به خوبی پیش میرفت،می كوشید نشان دهد كار شخص وی بوده است.

در تیر ماه ٤۱۳۹ اصغر حجازی یكی از مسئولان ارشد دفتر رهبرجمهوری اسلامی را راهی جلسه ای با رئیس مجلس و دبیر شورای امنیت ملی کرد تا مطمئن شود اجرای برجام بدون تاخیر به تصویب میرسد، که نتیجتا درعرض ۲۰ دقیقه تصویب شد.

همچنین در مورد قوه قضاییه و صداوسیما با وجود آنکه رؤسای آنها از طرف رهبری منصوب میشوند، تاكید كرده مدیریت آنها با رهبری نیست.

همچنین در ۲۴ مهر ۱۳۹۰، در پاسخ به کسانی که در مورد دخالت مستقیم وی در ارگان های دولتی سوال پرسیدند، پاسخ داد: اساساً امکان دخالت در وظایف مسئولین را ندارد.

آیا با پیامد ها و مشاهدات چندین سال متمادی محوریت اصلی نظام جمهوری اسلامی چنین اقرار واهی و پوچی قابل قبول است!

و اكنون با بالا گرفتن خشم و نفرت مردم، از دزد یهای رو به افزایش هزاران میلیاردی مهرهها و سردمداران رژیم، نمایش تکراری مبارزه با فساد در رژیم شكل گرفته و هر كدام به نوبه خود دوباره نمایش قبل از سال ٥٧ را تكرار می كنند و غافل از آنند كه ملت دیگر چشم و گوششان به آسانی كه نه با كشتار و زندان هم بسته نخواهد شد.

نمونه بارز این مبارزات نمایشی رسوایی رییس قوه قضاییه وعزل او و تكیه دادن  وی بر مسند رئیس مصلحت نظام و جایگزینی با مهره دیگر خامنه ای كه به صورت دوره ای با آبروریزی وصف ناشدنی و تنها برای حفظ آبروی نظام تا ده سال بر منصب خود ماند و شعر خوانی های رئیس دفتر دادستان كل درباره بذل و بخشش های بی بدیل دوستانه در دادگاه نمایشی، طبری جز بی آبرویی چیزی در پرونده سیاه خامنه ای كه بی شك بدون آگاهی وی صورت نپذیرفته،  به بار نیاورد و البته شاید هدف راضی نگه داشتن و جمع آوری آرا بیشتر برای ولایت مطلقه ی فرزند دست به خون آلوده و مخوف وی مجتبی خامنه ای باشد كه با مطرح شدن شورای رهبری از جانب هاشمی رفسنجانی به قتل وی انجامید و اكنون تنها موافقین این جانشینی پلید در راس تمامي امور و ارگان های اصلی نظام قدرت نمایی میكنند و در این انتخاب مهم ترین عامل یعنی مردم ایران در نظام به ظاهر جمهوری نادیده گرفته شده و اینك باید صبر كرد تا اتفاق پلید رخ دهد و عكس العمل مردم را مشاهده کرد و شاید آنوقت خیلی دیر باشد.

A Copyright © All rights reserved by Holdingselskab Cvr:4138654 ApS |