صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

Sam Mahmuoudi

https://youtube.com/shorts/046nianlkfs?feature=share   جشن سِپَندارمَذگان یا اِسپَندگان یا اِسفَندارمَذگان (۵ اسپند/اسفند) جشنی است باستانی که هزاران سال مردان ایرانی، برای گرامیداشت...

A Copyright © All rights reserved by Holdingselskab Cvr:4138654 ApS |