صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

جشن سِپَندارمَذگان یا اِسپَندگان یا اِسفَندارمَذگان (۵ اسپند/اسفند) جشنی است باستانی برای گرامیداشت و به پاس عشق و حضور بانوان ایرانی

جشن سِپَندارمَذگان یا اِسپَندگان یا اِسفَندارمَذگان (۵ اسپند/اسفند) جشنی است باستانی برای گرامیداشت و به پاس عشق و حضور بانوان ایرانی

جشن سِپَندارمَذگان یا اِسپَندگان یا اِسفَندارمَذگان (۵ اسپند/اسفند) جشنی است باستانی برای گرامیداشت و به پاس عشق و حضور بانوان ایرانی

 

جشن سِپَندارمَذگان یا اِسپَندگان یا اِسفَندارمَذگان (۵ اسپند/اسفند) جشنی است باستانی که هزاران سال مردان ایرانی، برای گرامیداشت و به پاس عشق و حضور بانوان ایرانی، به آنان هدیه هایی را میدادند.
از سویی تهاجم فرهنگی مسلمانان در قرن های گذشته و جایگزینی عزادارای و بی حرمتی به مقام انسانی بانوان و از سوی دیگر تهاجم فرهنگی مسیحیان و جایگزینی ولنتاین، این رسم دیرینه را در ما کمرنگ کردند و تلاش کردند هویت خود را بر ما چیره کنند.
اما امروز باری دیگر، هویت ایرانی در حال برخواستن است، تا باری دیگر با گسترش عشق و خرد، نقشی تازه را در جهان در اندازد.

A Copyright © All rights reserved by Holdingselskab Cvr:4138654 ApS |