صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

کسری_نوری از درویشان بازداشتی در جریان گلستان_هفتم و از مدیران وبسایت مجذوبان نور ( پایگاه خبری درویشان ) پس از تحمل پنج سال حبس ، دقایقی پیش از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.

پوریا نوری، برادر کسری نوری، درویش گنابادی با انتشار توییتی از آزادی برادرش از زندان خبر داد.

وی نوشت: نهاد امنیتی آزادی کسری را مشروط به عدم تجمع مقابل زندان عادل آباد شیراز کرد و فقط امکان حضور خانواده و وکیل مقابل زندان فراهم شد. پس از سه هفته انتظار حتی دیدن لحظه‌ آزادی کسری از دوستان و درویشانی که از شهرهای مختلف به شیراز آمده بودند دریغ شد.

کسری نوری پس از تحمل پنج سال و یک ماه حبس بدون یک روز مرخصی آزاد شده است.

این گشایش و رهایی از بند را به مادر و برادران عزیزش ، بستگان و رفقای آن برادر گرامی تبریک و شادباش عرض می نمایم.
نور امید در دل‌ها تابنده باد ❤کسری نوری عزیز هم آزاد شد . این آزادی بر خانواده محترم و دوستان و رفقای کسری مبارک

A Copyright © All rights reserved by Holdingselskab Cvr:4138654 ApS |