صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

آرمیتا عباسی از دستگیر شدگان اعتراضات اخیر در زندان دست به اعتصاب غذای خشک زد

روز دوشنبه ۱۲دیماه مادر آرمیتا عباسی از دستگیر شدگان اعتراضات اخیردر صفحه اینستاگرام خود از اعتصاب غذای خشک دختر خود در زندان خبر داد.
او خطاب به مسئولین قوه قضاییه متن شکوائیه‌ای منتشر کرد و در آن نوشت از امروز دخترش به خاطر عدم رسیدگی به پرونده و طولانی شدن دوره زندانش دست به اعتصاب غذای خشک زده است. او در این شکوائیه که در قالب یک استوری منتشر شده بود نوشت امیدوار است پیامش به دست مسئولین پرونده آرمیتا قبل از اینکه دیر شود برسد.
آرمیتا عباسی دختر۲۱ ساله بود که بعد از دستگیری تا یکهفته به مکان نامعلومی منتقل شده بود و در این مدت بارها مورد تجاوز جنسی سرکوبگران قرار گرفته بود در حدی که به خاطر آسیب های وارده، در نهایت در تاریخ ۲۶مهر به بیمارستان منتقل شد و خانواده توانستند از شرایط و وضعیت او مطلع شوند.

A Copyright © All rights reserved by Holdingselskab Cvr:4138654 ApS |