صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

شاهزاده رضا پهلوی ؛ پیام سال نو میلادی 2023

1 min read

سال ۲۰۲۲ سال شکوه همبستگی ایرانیان با هر باور و زبان و گرایش بود.

با سازماندهی و همبستگی، سال ۲۰۲۳ سال پیروزی ملت ایران خواهد بود؛ سال تحقق آزادی و عدالت در ایران.

#مهسا_امینی
#ایران_را_پس_میگیریم

In 2022, we witnessed the blossoming of unprecedented solidarity among Iranians of diverse backgrounds and beliefs. Through further solidarity and organization, 2023 will be the year of victory for the Iranian nation, and the achievement of freedom & justice in Iran.

#MahsaAmini
#IranRevolution
#WeWillReclaimIran

A Copyright © All rights reserved by Holdingselskab Cvr:4138654 ApS |