صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

کنشگران ایرانی ساکن ونکوور کانادا با برپایی تجمع در حمایت از انقلاب “زن، زندگی، آزادی”

کنشگران ایرانی ساکن ونکوور کانادا با برپایی تجمع در حمایت از انقلاب “زن، زندگی، آزادی” خواهان لغو احکام اعدام زندانیان بی‌گناه پرونده “خانه اصفهان” شدند.

A Copyright © All rights reserved by Holdingselskab Cvr:4138654 ApS |