صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

پدیده برخورد فیزیکی با آخوندها و واکنش حکومت اسلامی

در برنامه به پدیده برخورد فیزیکی با آخوندها و واکنش حکومت اسلامی به آن پرداخته شده و سپس سخنان مسولان برجسته جمهوری اسلامی در خصوص ارزش کار و کارگر مورد راستی آزمایی قرار گرفته.

 

YouTube player
A Copyright © All rights reserved by Holdingselskab Cvr:4138654 ApS |