صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

کارشکنی در انجام عمل جراحی حسین حسین‌پور از مردم شیراز

حسین حسین‌پور که در جریان انقلاب از ناحیه چشم آسیب‌ دیده است، با انتشار توییتی ضمن اشاره به کارشکنی در انجام عمل جراحی چشم خود با استمداد از مردم شیراز جهت برگزاری تجمع مقابل بیمارستان خلیلی نوشت:

از مردم عزیز شیراز میخواهم، ساعت ۱۴ روز یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه جلو بیمارستان خلیلی باشند و از بیمارستان بخواهند پاسخگو باشد چرا عمل من را لغو کردند و میگویند برو دعا کن یکی بمیرد چشمش را به تو  بدهند. این یعنی چه؟ من پاسخ قانع‌کننده میخواهم. چطور فقط اسم من باید خط بخورد؟!

A Copyright © All rights reserved by Holdingselskab Cvr:4138654 ApS |