صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

پله، اسطوره فوتبال جهان در ۸۲ سالگی در بیمارستانی در سائوپائولو درگذشت.

پله، فوتبالیست برزیلی و اسطوره فوتبال جهان در ۸۲ سالگی در بیمارستانی در سائوپائولو درگذشت.

ادسون آرانتس دو ناسیمنتو ملقب به پله به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان فوتبال در تمام تاریخ شناخته می‌شود.
بیماری سرطان او از سال ۲۰۲۱ پیشرفت کرده بود.

A Copyright © All rights reserved by Holdingselskab Cvr:4138654 ApS |