صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

شعار مرگ بر خامنه‌ای در زندان رجایی‌شهر کرج طنین‌انداز شد

بنابر گزارش منابع آگاه، زندانیان سیاسی بند ۱۰ و اندرزگاه ۳۰ و ۳۳ از تمامی طیف‌ها و گرایشات فکری، همزمان و متحد با هم شعار “مرگ بر جمهوری اسلامی” و “مرگ بر دیکتاتور” و “مرگ بر خامنه‌ای” سر داده‌اند.

A Copyright © All rights reserved by Holdingselskab Cvr:4138654 ApS |