صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

‏افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت مجید کاظمی در سلول انفرادی

مجید کاظمی که توسط دستگاه فاسد قضایی در پرونده موسوم به”خانه اصفهان” به اتهام واهی “محاربه” به اعدام محکوم شده، به سلول انفرادی انتقال یافته و ملاقات حضوری او با خانواده در روز شنبه لغو شده است.

آقای کاظمی پیشتر طی پیامی صوتی تاکید کرده بود که اتهام‌های انتسابی به او دروغین است و مزدوران خامنه‌ای خائن با شکنجه‌های شدید جسمی و روحی او را مجبور به اعتراف اجباری علیه خود کرده‌اند.