صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

شاهزاده رضا پهلوی ؛چهلم جاویدنامان کیان پیرفلک، آیلار حقی، حمیدرضا روحی، سپهر مقصودی و شماری دیگر از جان‌باختگان انقلاب ملی ایران است.

چهلم جاویدنامان کیان پیرفلک، آیلار حقی، حمیدرضا روحی، سپهر مقصودی و شماری دیگر از جان‌باختگان انقلاب ملی ایران است.

کودکان و جوانانی باهوش، شجاع و پر از شور زندگی که به دست پاسداران ضحاک به قتل رسیدند.

خانواده‌های داغدار را تنها نمی‌گذاریم.

ما ملت کبیریم، ایران_را_پس_میگیریم

A Copyright © All rights reserved by Holdingselskab Cvr:4138654 ApS |