صدای طهران

سایت آگاهی، مبارزه، دموکراسی

شکنجە شدید سیاوش هوحق شهروند بازداشت‌شدە اهل مهاباد

سیاوش هوحق شهروندی که همزمان با انقلاب مردمی شهر مهاباد بازداشت شده، نزدیک به ۲ ماه است، که زیر #شکنجه شدید نهادهای امنیتی قرار دارد

تنها راه برچیدن شکنجه و زندان سرنگونی جمهوری اسلامی است!

منبع:کردپا

A Copyright © All rights reserved by Holdingselskab Cvr:4138654 ApS |